הפרדת כוחות

כיצד נפרדים מבעל מניות?

פנתה אלי חברה אשר ביקשה לפטר עובד, ממקימי החברה ובעל מניות, ואשר החברה לא הייתה מרוצה מתפקודו.
המצב כבר היה מתוח, גם העובד חש חוסר שביעות רצון, והחברה חששה כי הודעת פיטורין חד-צדדית תוביל לתביעה משפטית. התחלתי את המשימה בפגישות עם מנהלי החברה, במטרה לבדוק עד כמה מוכנים יהיו להתפשר באשר לתנאי הפסקת עבודתו של העובד.
הצעד הבא היה קיום פגישות עם העובד עצמו, הבנת מצבו והתנאים בהם הפסקת עבודתו תיעשה עד כמה שניתן בהסכמה וברוח טובה. לא ארך הזמן, והגענו להסכם אשר כל הצדדים המעורבים בו חשו שהוא הסכם הוגן.
העובד קיבל תקופת הודעה מוקדמת ממושכת יותר ממה שקובע החוק היבש, ונשאר בעל מניות בחברה. מאידך סוכם עימו שלא יהיה מעורב בניהול השוטף של החברה. כיום מערכת היחסים עם העובד טובה מאד והוא ממשיך לתמוך בחברה מבחוץ. בכך נמנע סכסוך שהיה עלול לסכן את קיום החברה, שלא לדבר על הוצאות מיותרות לשני לצדדים אם העניין היה מגיע להתדיינות משפטית.