פיתוח עסקי

סיוע ביישום אסטרטגיה אשר באה לידי ביטוי בתחום פעילות חדש, בקו מוצרים חדש, בהקמת שיתופי פעולה וכדומה.

לאחר ניתוח SWAT והבנתו, מסייע יואב במיקוד העסק / החברה בחוזקות ובהזדמנויות ואף ביצירת הזדמנויות נוספות להתפתחות  העסק והפעילות. יואב עוזר ביצירת קשרים מקומיים ובינלאומיים עם שותפים, בבחינת השקעות בארץ ובחו"ל, בבחינת טכנולוגיות רלוונטיות חדשות, ביצירת מערכות הסכמים עם שותפים, מציאת זכיינים ומפיצים, הסכמי קבלנות משנה בארץ ובחו"ל, פתיחת קווי
מוצר חדשים וכיו"צ.