מימון, גיוסי הון והנפקות

בניית תזרים מזומנים, ניתוח צרכי האשראי של החברה, הצגת ההון הנדרש הן בדרך של קבלת אשראי והן באמצעות השקעות או שותפויות, ועזרה בהשגתם.

לאחר ניתוח צרכי המימון של החברה הן בשוטף והן לצורכי השקעות, מסייע יואב בהכנת תכנית מימון, פנייה וניהול מו"מ עם גופים מממנים וביניהם מערכת הבנקאות הישראלית, גופי מימון חוץ בנקאיים ועוד, מסייע בניהול מו"מ להשגת תנאי המימון הנוחים ביותר בהתחשב במצב העסק ובבטחונות המוצעים, כולל בהתמחרות בין גורמי המימון השונים. יואב עוזר בגיוס אשראי לטווח ארוך כולל אשראי ספקים ארוך למימון השקעות ואף בגיוס הון ממשקיעים פרטיים, מקרנות או מהציבור כולל הובלת הנפקות.