ייעוץ כלכלי

ניתוח פעילויות / חטיבות, רווחיות מוצרים, רווחיות לקוחות, יעילות וחוסר יעילות (בזבוז) בחברה.

יואב עוסק ביישום כלים ומודלים כלכליים לבחינת כדאיות וכלכליות פעילויות בחברה במגוון חתכים כגון מוצרים, לקוחות, תקורות, כדאיות השקעות. יואב מסייע בקביעת מודלים של תמחור והמחרה, הכוונת המנהלים לשמירה על רווחיות והבנת מודל העלויות, ובבניית KPI לשמירה על רווחיות.