ייעוץ אסטרטגי

בניית תכניות ארוכות טווח במטרה לקדם את החברה מבחינה עסקית ולהתאימה לסביבה בה פועלת, וליווי ביישומן.

יואב עוסק בניתוח החברה לעומק והבנתה, הבנת הסביבה בה פועלת, יתרונותיה וחסרונותיה, חוזקותיה וחולשותיה, אלה בעזרת
מנהלי ועובדי החברה ובמידת הצורך – גם בעזרת גורמים חיצוניים. יואב מסייע בעריכת Bench Marking מול מתחרים בענף. יואב
מנתח כיווני הפעולה האפשריים וכדאיותם, והמשאבים הנדרשים להשגתם, מקניית מתחרים, הרחבת סל מוצרים, פנייה לנתחי שוק שונים ועד שינוי כולל בליבת פעילות החברה. יואב מסייע בהבאת התכנית לאישור הגורמים המוסמכים ומלווה את יישומה.