הבראת חברות

בניית תכניות הבראה לחברות בקשיים, יישומן וחילוצן מהמצב ע"י התייעלות וניהול הסדרי נושים, במידת האפשר בלא מעורבות ביהמ"ש או לחילופין בדרך של הקפאת הליכים, בפיקוח ביהמ"ש.

ליואב ניסיון רב שנים של טיפול בחברות בקשיים. לאחר הבנת מצב העסק וניתוח האפשרויות העומדות בפניו מסייע יואב בקבלת החלטה על תהליך הבראה יחד עם הבעלים. יואב עוסק בניהול ויישום תכנית ההבראה כולל, במידת הצורך, תהליכי הקפאות הליכים ונאמנות תחת פיקוח בית המשפט. יואב עוסק בניהול מו"מ להסדרי נושים עם עובדים, בנקים, ספקים וכיו"צ, בסגירה או מכירה של נכסים ופעילויות במידת הצורך, בהכנסת שותפים לאחר יישום תכנית הבראה, בייצוב החברה והבאתה לפסי רווחיות.